ERA-makelaar worden?

Paul van den Putten - directeur ERA Nederland

 

1. Bent u die dienstverlener voor wie mensen in de rij staan?

Dienstverlening is uw way of life, een tweede natuur, niet te omschrijven in een functie-omschrijving. Voor u geen opgave, want u bent zo geboren.

Het kost u dan ook geen moeite om u in uw opdrachtgever te verdiepen. Uw drijfveer is om iemand anders te helpen zijn of haar doel te verwezenlijken.

U werkt met hart en ziel met uw opdrachtgever samen, laat zich nergens door ontmoedigen, bent veerkrachtig als het proces langzamer gaat dan verwacht, en u begrijpt heel goed dat het financieel resultaat voor uw opdrachtgever direct invloed heeft op uw eigen inkomen.

2. Wat levert toetreding tot het ERA-netwerk op?

Toetreding tot het grootste makelaarsmerk van Nederland levert u concreet meer consumentenvertrouwen op, dat zich uit in meer lokale contacten, meer opdrachten tot aan- of verkoop, meer transacties en een hogere klanttevredenheid. ERA is het leidende innovatieve makelaarsmerk, verantwoordelijk voor vele vernieuwingen in de marketing van woningen. Toetreding tot dit (inter)nationale netwerk betekent voor u de toegang tot een marktbewerkingsysteem dat leidt tot een sterkere positionering in uw lokale markt en de mogelijkheid tot het substantieel vergroten van uw winstgevende omzet. Dit komt niet vanzelf, maar door het structureel en consistent toepassen van de ERA-systematiek met bijbehorende producten en diensten.

3. U wilt meer vrijheid en verantwoordelijkheid?

Als zelfstandig makelaar heeft u geen baas, maar laat u zich leiden door de wens van uw opdrachtgever. Hij betaalt uw factuur en brengt u nieuwe contacten. U wilt niet gebonden zijn aan kantoorprocedures of ooit goed bedachte regels die u niet helpen maar belemmeren. U bent doortastend en creatief in het vinden van oplossingen die uw opdrachtgever helpen zijn doel te bereiken. U bent een gedisciplineerde zelfstarter, die niemand nodig heeft om zijn to do-lijstje afgewerkt te krijgen. U wilt zelf verantwoordelijk zijn voor uw succes, maar daar ook zelf de vruchten van plukken qua inkomen. Een eigen kantoor starten is geen optie, want dan voelt u zich juist weer slaaf van verplichtingen en vaste kosten. U wilt zonder risico ondernemen en altijd de regie hebben.

4. Hoe kunt u excelleren in uw dagelijkse werk?

We zijn allemaal mensen en dus geen van allen perfect. Het bewerken van de markt, het onderhouden van contacten, het netwerken met consumenten: allemaal zaken die consequent, consistent en met een ijzeren ritme en regelmaat moeten worden uitgevoerd. Als mensen zijn we grillig, maar systemen zijn betrouwbaar. U zou gebaat zijn bij een marktbewerkingsystematiek die u helpt naar gestage resultaten in plaats van ad hoc activiteiten met een even grillige uitkomst. Leer effectiever gebruik te maken van de tijd, om meer tijd voor contact met uw opdrachtgevers te hebben.

5. U heeft een succesvolle carrière achter de rug, maar bent niet langer actief makelaar.

Jarenlang heeft u een succesvol makelaarskantoor gehad. Honderden transacties heeft u gesloten. U hebt voor veel verschillende situaties gestaan met allerlei soorten opdrachtgevers uit alle langen van de bevolking. U heeft veel makelaars opgeleid, aangenomen en soms ontslagen. Schuilt er in u een uitstekende coach/mentor, na jarenlang een makelaarsteam te hebben gerund? Waarom doet u er niet iets mee? Als u een kantoor heeft maar zelf niet meer actief makelt, laat dan al die ervaring en deskundigheid niet verloren gaan! Mensen zoals u zijn schaars! Word facilitair makelaar en draag uw kennis en ervaring over aan zelfstandig makelaars. Door het strategisch inzetten van zelfstandig makelaars kunt u uw bewerkingsgebied aanzienlijk uitbreiden, uw binnendienst en kantoorfaciliteiten veel effectiever benutten en er zorg voor dragen dat de volgende generatie makelaars een solide kwaliteit in dienstverlening en deskundigheid aan de dag kan leggen.

Bovendien is uw onderneming daarmee een voortrekker van de nieuwe realiteit, die de makelaardij geheel zal veranderen in de komende jaren.

NEEM CONTACT MET MIJ OP